Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Projekty

Projekty

 •  

   

    logo_kap.bmplogo_unia.bmp

  ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU

  NA PRAWO JAZDY KATEGORII "D" WRAZ KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

   W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

   

   

   

  O Projekcie
  Projekt „ZOSTAŃ KIEROWCĄ AUTOBUSU - POKIERUJ SWOIM LOSEM"  WND-POKL.06.01.01-26-140/13  jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Narodowej Strategii Spójności KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
  „ZOSTAŃ KIEROWCĄ AUTOBUSU - POKIERUJ SWOIM LOSEM" 
  WND-POKL.06.01.01-26-140/13
  - to projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który realizuje
  Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów DELTA
  26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1-go Maja 49 lok. 1
  tel. 41 243 62 52
  fax. 48 377 31 32
  Czas trwania projektu: 01.05.2014 r. – 30.04.2015 r.
  Data rozpoczęcia: I edycja szkolenia: czerwiec 2014 r.
  II edycja szkolenia: pażdziernik 2014 r.
   
   
  Cel projektu:
  Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia pozostających bez zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz stworzenie im warunków do dalszego rozwoju zawodowego.
  Projekt skierowany jest do:
  50-ciu mieszkańców woj. świętokrzyskiego:

  - kieleckiego,

   - koneckiego,

   - opatowskiego.

   - ostrowieckiego,

   - skarżyskiego,

   - starachowickiego,

   pozostających bez zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób po 50 roku życia.

  Podstawowe kryteria wyłaniania uczestników projektu to:

  - posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,
  - posiadanie prawa jazdy kat. B lub kat. B,C
  - wiek 24-30 lat lub powyzej 50 roku życia
  mile widziane kobiety.

  Oferta

  Projekt „ZOSTAŃ KIEROWCĄ AUTOBUSU - POKIERUJ SWOIM LOSEM" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Narodowej Strategii Spójności KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

  W ramach projektu oferujemy:

  ·         Nabycie uprawnień kierowcy autobusów,

  ·         poradnictwo zawodowe

  ·         16 h szkolenia motywacyjnego, technik poszukiwania pracy i informacji na temat zakładania działalności gospodarczej,

  ·         20 h szkolenia teoretycznego – prawo jazdy kat. D,

  ·         40 h lub 60 h szkolenia praktycznego - prawo jazdy kat. D

  ·         1 h egzamin wewnętrzny praktyczny,

  ·         130 h szkolenia teoretycznego z kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,

   ·         10 h szkolenia praktycznego kwalifikacji wstępnej

  ·           uczestnictwo w praktykach zawodowych

   

  Uczestnikom gwarantujemy bezpłatnie: 

  ·         szkolenia,

  ·         zdobycie kwalifikacji zawodowych prawo jazdy kat. D,

  ·         egzamin państwowy na prawo jazdy kat. D,

  ·         egzamin potwierdzający uprawnienia w zakresie kwalifikacji wstępnej,

  ·         zajęcia na wysokim poziomie, prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,

  ·         komplet materiałów szkoleniowych i promocyjnych,

  ·         posiłki w trakcie trwania szkolenia,

  ·         możliwość skorzystania z  opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia,

  ·         zwrot kosztów dojazdów na miejsce szkolenia,

  ·        dodatek szkoleniowy

  ·         badania lekarskie oraz psychologiczne.

  Udział w szkoleniach  jest całkowicie bezpłatny. Warunki  to spełnienie wymogów formalnych oraz dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Kandydata na Szkolenie (dokument do pobrania na stronie internetowej  www.delta.radom.pl  lub osobiście w biurze projektu w 

  Skarżysku - Kamiennej ul. 1-go Maja 49 lok. nr 1.

   

  Do udziału w Projekcie zapraszamy również kobiety!!!


   

  Załączniki:
  1. Ankieta UP (deklaracja uczestnika)
  2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   
  Postępowania ofertowe: 
  1. Postępowanie ofertowe 1/2014
  2. Postępowanie ofertowe 2/2014
  3. Postępowanie ofertowe 3/2014
  4. Postępowanie ofertowe 4/2014
  5. Postępowanie ofertowe 5/2014
  6. Postępowanie ofertowe 6/2014
   
   
  Formularze ofertowe:
  1. Folmularz ofertowy 1/2014
  2. Formularz ofertowy 2/2014
  3. Formularz ofertowy 3/2014
  4. Formularz ofertowy 4/2014
  5. Formularz ofertowy 5/2014
  6. Formularz ofertowy 6/2014